Aktualności

Nadanie imienia szkole

Poniedziałek 3 października 2016 r. na trwałe wpisze się w historię Szkoły Podstawowej w Grabowie-Wałdykach. Tego dnia nastąpiło uroczyste nadanie szkole imienia Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego oraz przekazanie sztandaru. Święto zgromadziło nauczycieli, uczniów, rodziców oraz zaproszonych gości na wspólnej Mszy Świętej, której przewodniczył Ksiądz Biskup Andrzej SuskiPo Eucharystii, na której został poświęcony sztandar szkoły wszyscy udali się do szkoły, w której miały miejsce dalsze uroczystości.

 Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi: Warmińsko-mazurski Kurator Oświaty – pan Krzysztof Marek Nowacki, Dyrektor Wydziału Administracyjno-Prawnego Kuratorium Oświaty w Olsztynie - pani Mirosława Gralla-Kaperzyńska, Wójt Gminy Lubawa - pan Tomasz Ewertowski, wicewójt - pan Marian Licznerski, Ksiądz Dziekan Marcin Staniszewski oraz przedstawiciele rodziny patrona szkoły: bratankowie oraz bratanica Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego z rodzinami.

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe szkół z terenu miasta i gminy Lubawa.

Sławomir Szczawiński, dyrektor ZS w Grabowie-Wałdykach, powitał gości i uzasadnił wybór patrona.
- Nadanie imienia szkole stanowi o odrębności placówki i może być wzorem dla uczących się w niej dzieci i młodzieży - mówił.
- Kierując się patriotyzmem lokalnym oraz w związku z obchodami 800–lecia chrystianizacji Ziemi Lubawskiej wybraliśmy na patrona naszej szkoły jednego z najznakomitszych synów naszej małej ojczyzny, Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego.

W dalszej części uroczystości  uchwałę Rady Gminy o nadaniu szkole imienia odczytał Przewodniczący Rady Gminy pan Jan Laskowski.

Honorowi goście i fundatorzy sztandaru dokonali symbolicznego umocowania gwoździ na drzewcu sztandaru, po czym rodzice przekazali go dyrektorowi szkoły „jako symbol tradycji patriotycznych i szacunku dla człowieka”.

Po przekazaniu sztandaru uczniom, nauczyciel ZS w Grabowie-Wałdykach - pan Kazimierz Laskowski dokonał opisu sztandaru. Po prezentacji przedstawiciele uczniów szkoły podstawowej złożyli uroczyste ślubowanie.

Po wyprowadzeniu sztandarów głos zabrali zaproszeni goście po czym prelekcję na temat „Bernard Czapliński, biskup chełmiński w latach 1972-1980” autorstwa nauczyciela historii Gimnazjum imienia Biskupów Chełmińskich w Lubawie Pana Krzysztofa Wiecierzyckiego odczytał nauczyciel tejże szkoły pan Arkadiusz Ruciński.

Osobistą refleksję na temat patrona wygłosiła wnuczka brata księdza biskupa- pani Kinga Okuniewska, nauczycielka ZS w Grabowie- Wałdykach.

Zwieńczeniem uroczystości był występ szkolnego chóru „Cantabile” pod batutą pani Żanety Markowskiej-Dykre oraz premierowe wykonanie hymnu szkoły. Słowa hymnu zostały napisane wspólnie przez ucznia szkoły Jakuba Krajewskiego i Panią Żanetę Markowską-Dykre, a muzykę skomponowała Pani Żaneta.

Po odśpiewaniu hymnu szkoły w holu głównym szkoły odsłonięty został  portret Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego.

Galeria >>

Linki

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego
Grabowo 116
14-229 Rożental
tel./faks  + 48 89 645 11 98
e-mail: