Aktualności

Wybory do Samorządu

5 października odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego. Brało w nich udział 155 uczniów ze 160 uprawnionych, z czego 148 głosów było ważnych, a 7 nieważnych. Przewodniczącą szkoły z liczbą 80 głosów została Monika Guzowska. Zastępcą przewodniczącej z liczbą 35 głosów została Kalina Grubalska. Sekretarzem szkoły z liczbą 33 głosów została Aleksandra Mianecka. Z wyboru koleżanek i po akceptacji Rady Pedagogicznej skarbnikiem została Agata Radzimińska.

Galeria >>

Linki

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego
Grabowo 116
14-229 Rożental
tel./faks  + 48 89 645 11 98
e-mail: