Terminy konsultacji

Terminy konsultacji zdalnych

Ogólnopolski Tydzień Kariery

W mijających dniach w Szkole Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach realizowane były zadania zawodoznawcze w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Inicjatorką działań była Ewa Renkel-Bucha – doradca zawodowy.

(więcej…)

Dzień drzewa

Dzień Drzewa. W tym roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Grabowie-Wałdykach  obchodzili go 15.10.2020r. pod hasłem „Drzewo daje nam radość i wiedzę”. Ile i jakie korzyści mamy z drewna, nikomu nie trzeba przypominać, ale drzewo to nie tylko opał, meble, papier, cenny tlen, ale również radość jaką możemy czerpać z tworzenia artystycznych dzieł z jego darów – owoców, nasion. Dla upamiętnienia tego dnia, uczniom zostały przydzielone  zróżnicowane zadania.

(więcej…)

Dzień marchewki

Dnia 08.10.2020 r. maluchy z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach obchodziły Dzień Marchewki. W tym dniu w ubiorze dominował kolor pomarańczowy i zielony. Głównym celem tego działania było promowanie spożywania warzyw, a także kształtowanie nawyków prozdrowotnych. (więcej…)

„Świat nabierze barw”

W Szkole Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach, cały wrzesień odbywały się zajęcia prowadzone w ramach projektu,  finansowanego ze środków Programu  „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolność realizowanego  przez Akademię Rozwoju Filantropii oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Iławie i Stowarzyszenie ,,Przystań” oraz środków uzyskanych z Gminy Wiejskiej Lubawa,. Swoją pomoc oferowały także Rady Sołeckie wsi Wałdyki i Grabowo.

(więcej…)

Wycieczka do Jerzwałdu

W czwartek  30.09.2020 uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach udali się na wycieczkę do Jerzwałdu. Po przyjeździe do Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie uczniowie zapoznali się  w sali edukacyjnej z życiem lasu i jezior. Zgromadzone tam liczne eksponaty przyrodnicze uczniowie mogli dotknąć i dowiedzieć się o nich ciekawych historii przyrodniczych. (więcej…)

Dzień głośnego czytania

29 września obchodzony był Dzień Głośnego Czytania. Został on ogłoszony w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Szkoła Podstawowa im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach włączyła się w czwarte obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Tego dnia głośne czytanie wybrzmiało we wszystkich klasach i grupach przedszkolnych. (więcej…)

„Wybory do Samorządu Uczniowskiego – świętem szkolnej demokracji”

28 września 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedziła je kampania wyborcza, podczas której kandydaci zapoznali wyborców z najważniejszymi punktami swoich programów.

(więcej…)

Dzień przedszkolaka

Maluchy z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach, 22 września świętowały „Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”.

(więcej…)

Dzień Kropki u Przedszkolaków

Dnia 15.09.2020 przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach brały udział w ogólnoświatowej akcji Dzień Kropki. Peter H. Reynolds w 2003 roku wydał książeczkę pod tytułem „The Dot”. Jej bohaterką jest mała Vashti, która dzięki malutkiej kropce i wspaniałej nauczycielce plastyki uwierzyła w swoje możliwości.

(więcej…)

Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, od 1 września do odwołania zajęcia w naszej szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora sanitarnego.

Poniżej został zamieszczony „Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego” wraz z załącznikami oraz „Wskazówki dla rodziców”.

Regulamin_organizacji_zajęć_w_czasie_reżimu_sanitarnego

Zał1  Zał2  Zał3  Zał4

Wskazówki_dla_rodziców

„Świat nabierze barw”

Taki tytuł nosi projekt finansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolność i środków uzyskanych z Gminy Wiejskiej Lubawa realizowany w Szkole Podstawowej w Grabowie-Wałdykach przez Akademię Rozwoju Filantropii oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Iławie i Stowarzyszenie „Przystań”. Swoją pomoc zaoferowały także Rady Sołeckie wsi Wałdyki i Grabowo.

(więcej…)

KONKURS „THE BIG CHALLENGE”

27 maja 2020 roku uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w konkursie online The Big Challenge. Celem konkursu było motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez zabawę. Trzydzieścioro jeden uczniów na platformie gier przygotowywało się do konkursu, doskonaląc swoje umiejętności językowe. Ten innowacyjny konkurs zawierał też komponent audio, umożliwiający przetestowanie umiejętności rozumienia ze słuchu.

Najlepiej poradzili sobie z zadaniami konkursowymi uczniowie klasy siódmej, którzy osiągnęli średni wynik na poziomie wyższym niż średnia województwa (średnia województwa 206p, wynik siódmej klasy 221p). Na szczególną uwagę zasługują wyniki  Marty Guzowskiej i Darii Rykaczewskiej, które osiągnęły 278,75 na 350 punktów. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody.

Plan konsultacji

PLAN KONSULTACJI

Walczyk dla rodziców od pierwszaków z SP Grabowo-Wałdyki

Dzień Mamy i Taty, to wyjątkowe święto. Ten dzień warto spędzić razem, szczególnie wtedy, gdy jesteśmy zabiegani i ciągle się mijamy. To czas, aby zatrzymać się na chwilę, podziękować za trud i pracę kochanym rodzicom.

Gdyby nie epidemia, w każdej szkole odbywałyby się obchody tego święta w postaci akademii i spotkań. W tym roku jest inaczej, ale jest to szansa na to, aby dzieci za pośrednictwem nowoczesnych technologii wyraziły swoje uczucia do swoich rodziców.

Z tej okazji dzieci z klasy I Szkoły Podstawowej im. Ks. Bp. Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykch, przygotowały swoim najważniejszym osobom na świecie, niespodziankę, prezentując w nagraniu swoje umiejętności.

Plan konsultacji dla klasy VIII

PLAN KONSULTACJI DLA KLASY VIII

Zasady pracy zdalnej

„ZASADY ORGANIZACJI ZADAŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KSIĘDZA BISKUPA BERNARDA CZAPLIŃSKIEGO W GRABOWIE-WAŁDYKACH Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19”

Konsultacje zdalne

Poniżej publikujemy harmonogram konsultacji. Każdy rodzic i uczeń ma prawo do konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez moduł „Wiadomości” w dzienniku elektronicznym Librus lub w inny sposób uzgodniony z nauczycielem.
Uczeń ma możliwość konsultacji z nauczycielem również poza wskazanymi w Harmonogramie godzinami konsultacji – w czasie wyznaczonym na zajęcia przedmiotowe w tygodniowym planie lekcji.
Terminy konsultacji

Ogłoszenie

Szanowni Państwo!
Drodzy Uczniowie!
Od jutra, 25 marca wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej przedłużające zawieszenie zajęć lekcyjnych w szkołach do dnia 10 kwietnia 2020 r. Rozporządzenie to przedłuża okres, w którym zadania jednostek systemu oświaty są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jednocześnie wchodzi w życie następne rozporządzenie, które określa zasady prowadzenia nauczania na odległość i stwarza możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.
Od jutra zajęcia będą realizowane według dotychczasowego planu zajęć lekcyjnych, z tym że nauczyciele będą kontaktowali się z uczniami poprzez następujące elektroniczne środki komunikacji:
1. Dziennik elektroniczny Librus
2. Platformę Microsoft Teams (zostanie wdrożona jeśli uzyska pełną funkcjonalność)
3. Komunikator Messenger
4. Pocztę elektroniczną
5. Telefonicznie
W przypadku dzieci objętych:
• wychowaniem przedszkolnym,
• edukacją wczesnoszkolną,
nauczyciele będą na bieżąco informować rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu.
Ponadto nauczyciele mają obowiązek od jutra sprawdzać wiedzę i postępy w nauce uczniów. Ocenianie będzie odbywać się według dotychczasowych zasad określonych w Statucie Szkoły oraz przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Ocenianie będzie odbywać się na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny Librus.
Każdy rodzic ma prawo do konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez moduł „Wiadomości” w dzienniku elektronicznym Librus. W uzasadnionych przypadkach inną formę i termin konsultacji należy uzgodnić z nauczycielem.
Aby proces nauczania przebiegał sprawnie, na stronie internetowej szkoły http://grabowo-waldyki.pl/ został zamieszczony zestaw źródeł i materiałów z których uczniowie i rodzice mogą korzystać.
Nie są to jednak jedyne rozwiązania. Uczniowie mają obowiązek zapoznawania się z przesyłanymi materiałami, co powinni potwierdzać w ustalony z nauczycielem sposób, a ich aktywność będzie stanowiła podstawę do wystawienia oceny bieżącej.
Pozdrawiam
dyrektor szkoły
Sławomir Szczawiński

Nauka zdalna

Aby wesprzeć uczniów, rodziców i nauczycieli w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, prezentujemy zestaw stron, portali czy serwisów, z których można korzystać w tym trudnym dla wszystkich okresie. Poniżej publikujemy linki do tych materiałów:

  1. epodreczniki.pl
  2. Portal wiedzy dla nauczycieli
  3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
  4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
  5. Portal lektury.gov.pl
  6. Strona Centrum Nauki Kopernik
  7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci NarodowejSerwis IPN Przystanek historia
  8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
  9. Serwis Ninateka
  10. Serwis Muzykoteka Szkolna
  11. Biblioteka Cyfrowa Polona
  12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
  13. Serwis Telewizji Polskiej
  14. Zdalne lekcje
  15. Serwis Polskie Radio Dzieciom
  16. Aplikacja kahoot.it
  17. Pedagogika specjalna – portal dla nauczycieli
  18. Generator kart pracy
  19. Eduzabawy.com
  20. autyzm.life
  21. autyzmwszkole.com
  22. Test zawodowy – predyspozycje-zawodowe
  23. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
  24. pl – filmy dla dzieci mlodziezy rodzicow
  25. Biblioteka w szkole
  26. tv – wideolekcje z matematyki
  27. Pomoce dydaktyczne dla logopedów
  28. Krzyzowki online
  29. Matematyczne ZOO
  30. learnenglishkids.britishcouncil.org
  31. wordwall.net/pl
  32. learningapps.org
  33. www.macmillan.pl/aplikacja-quizlet

Wycieczka zawodoznawcza do kompleksu hotelowego Pałac Mortęgi

11 marca 2020 roku uczniowie klasy 8 Szkoły Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie–Wałdykach pod opieką doradcy zawodowego Ewy Renkel-Bucha wybrali się na wycieczkę do Mortąg, aby zapoznać się z funkcjonowaniem obiektu hotelowego, jego zapleczem, obsługą i profesjami jakie są niezbędne do prawidłowego działania.

(więcej…)

Informacja Dyrektora Szkoły

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 roku od jutra, tj. 12.03.2020 roku, do 25.03.2020 roku zajęcia zostaną zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do przedszkola i szkoły.

Czwartek i piątek (12 i 13.03.2020) to okres przejściowy. W okresie przejściowym w przedszkolu i szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, które potrzebują w tych dniach opieki (w godzinach 9.00-13.30).

W tych dniach dowożenie rano wg. planu, powrót jednym kursem o godz. 13.30.

Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Nauczyciele poprzez elektroniczne środki komunikacji (Librus) będą kontaktować się z uczniami i pracować z nimi on-line.

Bardzo proszę na bieżąco śledzić informacje umieszczane w Librusie.

Dyrektor Szkoły – Sławomir Szczawiński

II Honorowy Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym w SP Grabowo-Wałdyki

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, święto państwowe, które zostało ustanowione w 2011 roku i poświęcone jest upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego, niepodległościowego podziemia działającego w latach 1944 – 1963.

(więcej…)

Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje – to odnowa duchowa, oczyszczenie, modlitwa, coś, czego potrzebujemy przynajmniej raz w roku, aby zrozumieć pewne sprawy i spojrzeć na nie inaczej… W dniach 2-4 marca, w Szkole Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach odbyły się Rekolekcje Wielkopostne. Prowadził je ojciec Jarosław z zakonu Redemptorystów z Torunia.

(więcej…)

Dzień Babci i Dziadka

Jak co roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie–Wałdykach nie zapomnieli o swoich Dziadkach. Z tej okazji, dnia 16.01.2020r.przygotowali dla nich moc atrakcji. Uroczystość rozpoczął pan dyrektor Sławomir Szczawiński. Serdecznie przywitał przybyłych gości, zaprosił na występy przygotowane przez grupy przedszkolne i klasy I-III oraz słodki poczęstunek.

(więcej…)

100-lecie powrotu Lubawy i Ziemi Lubawskiej do Polski

W czwartek 16 stycznia w Szkole Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach odbyła się zabawa karnawałowa połączona z wizytą św. Mikołaja.
W związku ze zbliżającym się 100-leciem powrotu Lubawy i Ziemi Lubawskiej do Macierzy, przed szkolną zabawą wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół w Lubawie ze spektaklem inscenizującym tamte wydarzenia historyczne, kiedy to 19 stycznia 1920 r. na lubawskim rynku stanął oddział żołnierzy Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera.

(więcej…)

Choinka Szkolna

Tuż przed feriami w Szkole Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach odbyła się tradycyjna zabawa choinkowa. Przybyłych na nią licznie uczniów wraz ze swoimi rodzicami przywitał dyrektor szkoły Sławomir Szczawiński.

(więcej…)

Nowa ekipa i kolejny sukces

Podwójnym zwycięstwem Szkoły Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach zakończył się III etap Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Kadrę szkoły tworzyli: Marta Guzowska, Daria Rykaczewska, Magdalena Markowka, Jakub Mianecki. Uczniowie zdobyli drużynowo 100 punktów.

(więcej…)

Schronisko dla zwierząt

18 grudnia 2019 roku uczniowie klasy III wraz z wychowawczynią Dorotą Cybulską ze Szkoły Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach w ramach akcji „Razem na święta” wybrali się do Schroniska dla zwierząt „Przytulisko” w Iławie.

(więcej…)

Spotkanie wigilijne z seniorami

13 grudnia 2019 w Szkole Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach w ramach akcji „Razem na Święta”, odbyła się wigilia dla seniorów z Grabowa, Wałdyk i Wiśniewa. Wszystkich zebranych gości powitali uczniowie prowadzący uroczystość:Wiktoria Aleksandrowicz i Krystian Zalewski oraz dyrektor Sławomir Szczawiński, który podkreślił, jak cenne są te coroczne spotkania w tak licznym i miłym gronie.

(więcej…)

Sukces Olafa Karczewskiego

W Iławie odbyła się XXVIII Wojewódzka Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia, zorganizowana  przez  Oddział Rejonowy PCK w Iławie.

Wzięli w niej udział uczniowie z powiatu iławskiego i to właśnie Olaf Karczewski został  wyłoniony  ze wszystkich szkół podstawowych i będzie reprezentował powiat w województwie. W kategorii szkół podstawowych  pierwsze miejsce zdobył Olaf Karczewski, reprezentant Szkoły Podstawowej w Grabowie-Wałdykach im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego, drugie miejsce zajęła Zofia Kołecka ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Iławie, a trzecie zdobyła Anna Welzant, uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 im. Polskich Podróżników w Iławie.

(więcej…)

Mistrzostwa Gminy Lubawa w Halowej Piłce Nożnej

12 grudnia w Szkole Podstawowej w Tuszewie rozegrano Mistrzostwa Gminy Lubawa w Halowej Piłce Nożnej chłopców szkół podstawowych. W zawodach brało udział osiem drużyn z terenu Gminy Lubawa. Drużyna z naszej szkoły zajęła I miejsce wygrywając w finale z Prątnicą 4 : 0. (więcej…)

„Czarny Czwartek”

10 grudnia 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach odbył się uroczysty apel poświęcony pamięci krwawej egzekucji, której podczas II wojny światowej dokonali hitlerowcy na ulicach Lubawy i Nowego Miasta Lubawskiego.

(więcej…)

„Przejdź na zawodowstwo”

6 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół w Lubawie odbył się Festyn Zawodoznawczy pod hasłem „Przejdź na zawodowstwo”.  Współorganizatorem całego wydarzenia był  Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie. Z założenia celem imprezy było przybliżenie uczniom klas ósmych kształcenia zawodowego oraz możliwości pozyskania praktyk jako szansy na odnalezienie się na rynku pracy.

(więcej…)

Mikołajki 2019

6 grudnia tradycyjnie obchodzimy Mikołajki na cześć świętego biskupa Mikołaja z Miry, który jak głosi legenda, rozdawał tego dnia podarki dzieciom.  Święty Mikołaj zawitał również do Szkoły Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach by odwiedzić i obdarować  uczniów naszej szkoły.

(więcej…)

Świątecznie u przedszkolaków w Grabowie-Wałdykach

W ostatnim czasie sala przedszkolaków z Grabowa zamieniła się w prawdziwą pracownie plastyczną. Po raz kolejny odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe z rodzicami, którzy jak zawsze chętnie wzięli w nich udział . W miłej i świątecznej atmosferze powstały prawdziwe arcydzieła.

(więcej…)

Udział szkoły w akcji „Leśna uczta”

29 listopada 2019 r. uczniów SP w Grabowie-Wałdykach odwiedzili myśliwi z Koła Łowieckiego ,,Ryś” w Lubawie. Celem ich wizyty był odbiór karmy dla dzikich zwierząt, zebranej przez uczniów, nauczycieli i rodziców podczas akcji pod hasłem „Leśna uczta” oraz edukacja przyrodnicza i proekologiczna.

(więcej…)

Mistrzostwa Gminy Lubawa w Tenisie Stołowym

28 listopada w hali sportowej w Rożentalu rozegrane zostały Mistrzostwa Gminy Lubawa w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców szkół podstawowych Naszą szkołę reprezentowali: Rykaczewska Daria, Wiśniewska Zuzanna, Aleksandrowicz Wiktoria, Grubalski Samuel, Kamiński Wiktor, Kamiński Kacper.

Najwyższe miejsce wywalczył Samuel Grubalski zajmując III miejsce w turnieju. (więcej…)

Park trampolin Jump World

Ruch ma istotny wpływ na nasze zdrowie  a nawet długość życia! Wspomaga pracę układu oddechowego, wpływa na metabolizm i pomaga wzmacniać odporność.  O zaletach aktywności fizycznej można by mówić bez końca.

(więcej…)

Dzień Misia

22 listopada w Szkole Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach swoje święto obchodził Pluszowy Miś – najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija. W przedszkolu święto pluszowego misia jest obchodzone bardzo szczególnie. Tego dnia każde dziecko przynosi do przedszkola swojego ulubionego misia.

(więcej…)

Linki

Październik 2020
P W Ś C P S N
« Wrz    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031